top of page
Sök

Öka trycket på kvinnors och flickors rättigheter

Uppdaterat: 26 maj

Flickor i fattiga länder har ofta ett hårt liv framför sig med sämre möjlighet till vård, utbildning och självbestämmande än jämnåriga pojkar. Sverige spelar en viktig roll när det handlar om att sätta ett ökat tryck på de länder som tar emot biståndsmedel.

Varje dag nekas flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap eller utsätts för könsstympning, våld och övergrepp. I mitten av december presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en ny inriktning för svenskt bistånd med ett tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.

Det bistånd som vårt land är engagerad i ska ännu mer än tidigare ha som mål att motverka normer och värderingar som står i vägen för jämställdhet. Detta går hand i handske med de starka krav på jämställdhet som Kristdemokraterna som parti alltid värnat.

När stöd ges till civilsamhället ska det helst gå till gräsrotsrörelser, till lokala partnerorganisationerna istället för att förmedlas i flera led. Den nya strategin för bistånd till civilsamhället som antogs i början av februari, kommer förhoppningsvis innebära att olika marginaliserade grupper, exempelvis unga kvinnor från fattiga förhållanden, nu kommer att få större makt.

Många offer för sexhandel

Även i Europa så är behovet av att stärka kvinnor fortsatt stor. Det gäller inte minst de hundratusentals kvinnor som är offer för den utbredda sexhandeln. Till detta ska läggas det hedersrelaterade våld som även drabbar Europas kvinnor.

Sverige är viktigt som föregångsland och när det gäller att trycka på för att EU gemensamt ska fortsätta arbeta mot sexuellt utnyttjande och tvångsarbete. EU:s anti-trafficking-direktiv behöver här fortsätta utvecklas och vi behöver se till så att direktivet verkligen följs. Särskilt de delar som handlar om brottsofferstöd.

Sexuellt utnyttjande av barn och spridning av övergreppsbilder på nätet, är en annan gränsöverskridande fråga som behöver prioriteras upp i EU:s rättspolitiska samarbete. Bilderna måste tas bort och förövarna lagföras. Det föreslagna EU-gemensamma kompetenscentret för arbetet mot sexuella övergrepp mot barn måste också komma på plats.

Både krig och konflikter liksom fattigdom ökar risken för diskriminering och våld och det drabbar alltid flickor och kvinnor hårdast.

Därför är det mycket positivt att organisationer som har främjande av demokrati och mänskliga fri- och rättigheter som sitt främsta syfte nu ska prioriteras högst som mottagare när biståndsbudgeten på 56 miljarder årligen ska fördelas.

Men också att vi fortsätter stötta frihandel, starka företag och utbildning samt vård som kommer också flickor till del i de länder där utvecklingen inte nått lika långt.

Sverige kan inte göra allt. Men det avtryck vi gör utanför våra gränser ska stötta demokratiska värderingar och värna den jämställdhet som vi svenskar ofta tar för given. Läs hela debattartikeln i Jönköpingsposten

Opmerkingen


bottom of page