top of page
Sök

Det är dags för ett kvinnolöfte

Uppdaterat: 24 maj 2022

Sveriges kvinnor får fortfarande slåss för något så grundläggande som jämställd och jämlik vård, för att få känna sig trygga både i hemmet och på gatan och att inte slitas ut i det så kallade livspusslet. Efter två mandatperioder med världens första feministiska regering står jämställdhetsutvecklingen still.

Våldet mot kvinnor har ökat, fler har blivit offer för olika typer av sexualbrott och mammor har begravt sina barn som fallit offer för gängkriminalitetens kulor utan upprättelse. Kvinnor sjukskrivs i större utsträckning och stressar för att få vardagen att gå ihop. Dessutom ser vi en fortsatt ekonomisk ojämlikhet som behöver rättas till där kvinnor har svårare än män att uppnå en skälig livsinkomst. Inom några områden har den till och med backat.


Vi kan inte acceptera att dolda kvinnosjukdomar fortfarande inte fångas upp och tas på allvar inom vården. Många kvinnor lider av smärta, obehag och psykiska besvär utan att få adekvat behandling. Endometrios och PMDS som drabbar flera kvinnor ger en rad svåra symptom där medicinsk behandling är svårt att få. Dessa och flera andra underforskade områden innebär en kraftigt negativ påverkan på hälsa och arbetsförmåga


Går utan hjälp

Trots att en stor majoritet av landets kvinnor föder barn kan vi konstatera att många får gå i åratal med underlivsbesvär efteråt. Utan en god sjukvård och mödravård förhindras halva vår befolkning rätten till ett värdigt och utvecklande liv. Sverige borde man kunna förvänta sig att våld mot kvinnor skulle vara högsta prioritet. Istället har vi höga siffror av våld där över 20 000 anmälningar av misshandel inkommer årligen, med ett mörkertal som är det tredubbla. När det handlar om unga killar och tjejer liksom vuxna som lever under hedersvåld så är siffrorna alarmerande – så många som 240 000 i Sverige kan leva under hedersförtryck enligt forskaren Astrid Schlytter.

Vi kan också se att kvinnors kamp för att få ihop livspusslet med arbete, hem och ansvar för barn inte sällan är övermäktigt.

Möjligheten att jobba heltid inom typiska kvinnoyrken, liksom till en sakligt skäligt fastställd lön samt med god arbetsmiljö är inte självklar.


Möjligheten att driva företag ser även också olika ut. Kvinnliga entreprenörer syns framför allt i välfärdssektorn. Trots det fastnar diskussionerna kring vinster i välfärden och förbud mot dessa.

Vi kräver nu:

• Att kommuner och regioner prioriterar vård och behandling av kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.


• Att riktlinjer för att förebygga förlossningsskador införs och att en ”mamma-rehab-check” med ett kontinuerligt stöd för rehabilitering ska erbjudas alla nyblivna mammor.


• Att omfattande utbildningsinsatser genomförs inom vård, skola och omsorg för att lättare upptäcka tecken på̊ våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.


• Att stödet till landets kvinnojourer höjs och permanentas.


• Att föräldrar fritt ska kunna överlåta föräldradagar till varandra och andra närstående.


• Att kommunerna erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.


• Att kommuner och regioner kartlägger och gör en tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården samt social omsorg.


• Att förbättra företagsklimatet genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.


Kvinnor ska få bättre förutsättningar att leva sitt liv fullt ut – både i vardagslivet och i yrkeslivet. Ett liv där både hälsa, trygghet och ekonomi värnas. Det är dags att ge Sveriges kvinnor ett kvinnolöfte.
Comentarios


bottom of page