top of page
Sök

EU ska inte styra över svensk välfärd

EU växer. Men inte bara när det gäller antalet medlemsländer. Tyvärr har vi under de senaste åren sett hur både kommissionen och Europaparlamentet trycker på för alltmer regleringar

inom de sociala områdena. Att unionen nu försöker bestämma över frågor som rör familjers vardag måste motverkas.

Socialdemokraterna menade i EU-valet 2019 att EU inte hanterar frågor som rör den sociala pelaren, men det är precis detta som har skett under mandatperioden. Allt fler frågor som borde hanteras av det enskilda medlemslandet har börjat styras från EU.

Det är en oroande utveckling. Socialpolitiska, vardagsnära beslut som får direkt påverkan på enskilda personers och familjers liv och möjligheter, ska fattas på en nivå så nära dem det berör som möjligt.

Ett exempel på detta är minimilönsdirektivet och direktivet om lönetransparens i arbetslivet som antogs trots starka protester från arbetsmarknadens parter i Sverige. Den svenska arbetsmarknadsmodellen existerar numera på nåder från EU-domstolen.


Styr över socialbidrag

Utifrån den sociala pelarens målsättningar har också rena socialpolitiska initiativ tagits som rekommendationerna om minimiinkomster (socialbidragsnorm) samt den så kallade barngarantin som innebär en så kallad policyram för stöd till utsatta barn.

Även om dessa just nu är icke-bindande målsättningar så kan vi se att Europaparlamentet flera gånger efterlyst bindande lagstiftning även på dessa områden.

Sverige har i dagsläget en bra lagstiftning när det handlar om arbetsmarknaden och ett utvecklat system för hälso- och sjukvård och socialförsäkringar. Genom att införa skallkrav inom dessa områden så riskerar vårt svenska välfärdssystem att försvagas och valfriheten som vi har idag att minska.


Kvotering av valsedlar

EU har också drivit frågor som kvotering av bolagsstyrelser på EU-nivå samt kvotering av medlemsländernas valsedlar. Detta är inte grunden för EU-samarbetet, dessa typer av förslag skapar EU-skepticism och var inte grundidén när Europasamarbetet bildades.

Vi accepterar inte denna form av ingripande politik utan vill att EU återgår till sitt kärnuppdrag.


Vill du samma sak som vi och avveckla den sociala pelaren så ska du rösta på Kristdemokraterna i EU-valet den 9 juni. Läs hela debattartikeln i Jönköpingsposten

Comments


bottom of page