top of page
Sök

Gör det enklare för barnlösa att få IVF

Uppdaterat: 18 jan.


Fler än vart tionde par i Sverige uppskattas vara ofrivilligt barnlösa. I ett läge där barnafödandet är det lägsta på 20 år, borde hjälpen till barnlösa vara i fokus. I stället utmanas de drabbade inte bara känslomässigt utan även av ett geografiskt vårdlotteri, och av plånboken. Var åttonde kvinna blir aldrig mamma och var femte man blir inte pappa. De flesta regioner erbjuder tre IVF-befruktningar, men eftersom chansen att lyckas vid ett försök endast är cirka 30 procent så är det många som senare behöver söka sig till privata kliniker.

Önskar man fler barn men lider av sekundär infertilitet finns det ingen region som finansierar syskonförsök.


Den 1 juli 2018 tog S-regeringen bort möjligheten till bruttolöneavdrag för IVF-behandlingar på samtliga kliniker. Detta var en viktig reform för de barnlösa utan starka finansiella resurser och som sökte privat vård när man trots hjälp i regionen inte blivit gravid.

Ojämnlikt stöd

Den ojämlika vården ställer olika krav vid behandling av assisterad befruktning. Ett par i Norrbotten ska vara folkbokförda på samma adress och ha haft en stabil relation sedan två år tillbaka medan det i Skåne räcker med ett år.


En kvinna i Stockholms län med BMI under 35 kan få regionfinansierad behandling, men i Jönköpings län krävs ett BMI under 30. Utöver detta finns stora regionala skillnader i väntetider på ägg- och spermadonatorer.

 

Att kunna få barn kan aldrig vara en rättighet. Däremot kan det aldrig få vara så att din bostadsort eller storlek på plånboken avgör om du kan få möjligheten att bli mamma eller pappa.

För en inkluderande familjepolitik och en jämlik sjukvård vill Kristdemokratiska kvinnoförbundet se detta:

  • Inför nationella riklinjer för ofrivillig barnlöshet

  • Erbjud fler IVF-försök vid första gemensamma barnet

  • Erbjud regionfinansierade syskonförsök

  • Inför bruttolöneavdrag för privatfinansierade IVF-behandlingar

  • Inkludera infertilitet som kunskap i samlevnadsämnet

Det är dags för familjepolitiska prioriteringar som ger ofrivilligt barnlösa par likvärdiga förutsättningar att kunna bilda en efterlängtad familj. Läs hela debattartikeln i Aftonbladet


Comentarios


bottom of page