top of page
Sök

Ge misshandlade kvinnor förtur till bostad

Uppdaterat: 21 juni 2023


Tusentals kvinnor lever i relationer med en man som både misshandlar och hotar. Ett stort hinder för att kunna lämna relationen är bristen på bostäder att flytta till. Det är dags för Sveriges kommuner att erbjuda denna utsatta grupp förtur till allmännyttan.


Många kvinnor och barn i Sverige vistas varje dag i miljöer som riskerar både deras liv och hälsa. Nämligen deras hem.

Men trots att kommuner enligt socialtjänstlagen är skyldiga att ge kvinnor och barn som utsatts för våld en ny bostad, så ges denna möjlighet endast av var sjätte kommun. Och få beviljas förtur i praktiken.


Dessutom krävs ofta att kvinnan redan ska vara skriven i kommunen för att kunna få förtur, trots att många misshandlade kvinnor behöver byta kommun för att vara trygga på sin väg till förskolan, jobbet eller mataffären.

För den som tagit beslutet att lämna en man för ett nytt fungerande liv för sig och barnen så ska inte frågan om tak över huvudet behöva vara ett hinder.

Tyvärr är det inte ovanligt att förövaren försvårar en separation genom att inte betala gemensamma lån, vägra bodelning eller ta nya lån i kvinnans namn. Därför behöver också kravet på att vara skuldfri för att beviljas hyreslägenhet för den som varit våldsutsatt tas bort.


Samma inkomstkrav kan inte heller gälla denna utsatta grupp, som ofta kan ha en svagare ekonomisk sits på grund av ofta långvarigt fysiskt och psykiskt våld där de i högre grad står utan arbete och drabbas av sjukskrivningar.


Ny kamp börjar

För de som tagit sig dit börjar en ny kamp för att få en dräglig tillvaro och ett nytt fungerande liv för sig och barnen, som ofta följer med mamman.


Det är ofta svårt att få tillgång till sjukvård på samma villkor som andra, arbete eller ekonomiskt stöd vid sjukskrivning, trygg skolgång samt fritidsverksamhet för barnen och risken att röjas av myndigheter är ständigt närvarande.


Utmaningarna för den som vill lämna är fler än bara brist på bostad. Men det är ett viktigt steg för ett bättre liv.


Ingen kvinna ska tvingas bo med sin förövare! Läs mer i Norra Skåne

Comments


bottom of page