top of page
Sök

Inför nationella riktlinjer för ofrivillig barnlöshet

Uppdaterat: 18 jan.


Omkring 15–20 procent av alla i fertil ålder i Sverige behöver någon form av medicinsk hjälp för att kunna få barn. För många innebär det ett stort lidande, där ett geografiskt vårdlotteri påverkar möjligheterna.


Var åttonde kvinna blir aldrig mamma och var femte man blir inte pappa. Att inte kunna bilda familj innebär ett stort lidande för många med barnlängtan. Att öka möjligheten till provrörsbefruktning skulle hjälpa många. Men också att likställa vården i landet så att alla får samma möjlighet att bli gravid.

I dagsläget styrs möjligheterna till regionfinansierad IVF-behandling av var du bor, vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlik vård.


Barnafödandet minskar

Samtidigt så går barnafödandet ner i Sverige och är det lägsta på 20 år. Det är inte hållbart i en situation där befolkningen på samma gång åldras i stor utsträckning när den stora kullen barn från krigsåren nu börjar bli allt äldre.

Sverige tjänar på att samhället underlättar för fler som önskar det att få bilda familj. Ett sätt att underlätta är att öppna upp för en ökad möjligheten till fertilitetsbehandling över landet. Av de som erbjuds IVF så misslyckas ungefär en tredjedel att bli gravida trots tre försök. I många regioner krävs att man efter detta betalar ur egen ficka till en privat klinik vilket kan röra som 100 000-tals kronor.


Öka möjligheten till IVF

Vi vill att alla par som inte lyckats få ett första gemensamt barn genom de tre första behandlingarna i sin hemregion, får lägga till ytterligare max tre IVF-försök till sin behandlingsplan för att få ett första gemensamt barn.


Idag är det heller ingen region som finansierar syskonförsök, detta anser vi även borde erbjudas. 

För en inkluderande familjepolitik och en jämlik sjukvård vill KD-kvinnor bland annat se detta:

  • Inför nationella riktlinjer för ofrivillig barnlöshet.

  • Erbjud fler IVF-försök vid första gemensamma barnet.

  • Erbjud regionfinansierade syskonförsök.

  • Inför bruttolöneavdrag för privatfinansierade IVF-behandlingar.

Nu återstår att prioritera så att ofrivilligt barnlösa par får likvärdiga förutsättningar att kunna bilda en efterlängtad familj. Läs hela debattartikeln i Vimmerby tidning

Comments


bottom of page