top of page
Sök

Jämställdhet uppnås inte med bara ord


Internationella kvinnodagen är ett utmärkt tillfälle att inte bara uppmärksamma hur viktigt det är med jämställdhet utan också reflektera över vad man faktiskt gör för att stärka kvinnors position, skriver Margreth Johansson och Jimmy Loord.


Vi i Kristdemokraterna i Kalmar län har under det senaste året lagt fram en rad förslag för att angripa problem som huvudsakligen eller uteslutande drabbar kvinnor.

Vi vill utveckla förlossningsvården i Kalmar län och komma bort från dagens kortsiktiga fokus. Detta genom att lösa akuta bemanningskriser genom att staka ut riktningen mot den typ av förlossningsvård som både mammor och barnmorskor efterfrågar: att barnmorskan följer den gravida från det första inskrivningsbesöket på barnmorskemottagningen och genom hela vårdprocessen till efterkontrollen.

Vi vill ge vårdpersonalen en covidbonus på upp till 10 000 kronor och fyra extra lediga dagar. Vårdpersonalen, varav det absoluta flertalet är kvinnor, har gjort en hjälteinsats under coronapandemin. Privatliv och familj har fått stå tillbaka.


Ge personalen en bonus

Vi vill att Region Kalmar län ska visa sin uppskattning och sin förståelse för behovet av återhämtning genom en ordentlig bonus.

Vi vill göra en strategisk satsning på de mest sjuka äldre och se till att deras anhöriga får det stöd de behöver. En stor del av vården i Sverige utförs av patienternas anhöriga pch en mycket stor del av dessa är kvinnor. Vi vill förenkla deras kontaktvägar till vården och ge dem de verktyg de måste ha för att orka.


Vi vill bryta tabut omkring klimakteriet som skapar lidande i det tysta för många kvinnor.

Idag är det alldeles för oklart vilken hjälp som finns att få mot de besvär som kan följa med klimakteriet. Här behövs både kompetenshöjning och tydliga kontaktpunkter dit kvinnor kan vända sig.

Förbättra hemsjukvården för barn

Vi vill utveckla hemsjukvården för barn och ungdomar. Mammor och pappor till barn som behöver sjukvård under en längre tid ställs idag under svåra påfrestningar bara därigenom att de ofta behöver ta sig till sjukhuset. Vi vill underlätta deras vardag och samtidigt skapa en bättre sjukvård för barnen på detta sätt.


Detta är fem konkreta förslag som vi har lagt i Region Kalmar län. De skulle på ett mycket kännbart sätt förbättra tillvaron för länets kvinnor, både yngre och äldre. Läs hela debattartikeln i Oskarshamns-nytt

Comments


bottom of page