top of page
Sök

Jämställdhetsbristerna kräver en kriskommission


Alltför lite har hänt sedan riksdagen antog de jämställdhetspolitiska målen 2006. Detta trots att alla riksdagspartier ställde sig bakom målsättningen att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Sverige har till och med gått bakåt. Det krävs en kriskommission för jämställdheten.


Det skriver Sarah Kullgren ihop med sju andra kvinnor, bland annat från C och L:s kvinnoförbund, i Dagens industri. För drygt 15 år sedan klubbades sex delmål inom följande områden: makt och inflytande, ekonomi, utbildning, obetalt hem- och omsorgsarbete, hälsa, samt mäns våld mot kvinnor. Vad har då hänt sedan dess? Långt ifrån tillräckligt. På många fronter har den svenska jämställdheten till och med gått bakåt. Låt oss titta närmare på de sex delmålens olika områden.

Sverige har nyligen fått sin första kvinnliga statsminister. Det är en framgång, men på andra maktpositioner i samhället utgör kvinnor fortfarande en minoritet.


Samma inkomstskillnader

Inkomstgapet mellan män och kvinnor är detsamma i dag som det var 1995. Hälften av alla kvinnor som är pensionärer lever i eller på gränsen till fattigdom.Vi har en skenande förlossningskris i landet där kliniker läggs ned utan att ersättas av nya. Barnmorskor vittnar om allvarliga brister i patientsäkerheten och både barn och kvinnor kommer till skada på grund av stress, underbemanning och långa resor till närmaste förlossningsklinik. Det är uppenbart att vård riktad till kvinnor som utförs av kvinnor inte värdesätts.

Våren 2021 mördades fem kvinnor på kort tid av män de kände, vilket ledde till en nationell debatt. Parallellt med det pågick, och pågår fortfarande, flera förtalsmål där män polisanmält kvinnor för att de berättat om våldtäkter och övergrepp. Kvinnors ställning i rättssystemet är svagare än mäns och det gäller hela rättskedjan. Särskilt anmärkningsvärt är den höga andel anmälda våldtäkter och sexualbrott som läggs ned, och den låga andelen fällande domar av de få som faktiskt kommer till domstol. Syftet med #metoo var att bryta tystnadskulturen, men nu fälls kvinnor som gör det av samma system som misslyckas med att ge dem upprättelse.

Allvarligt läge

Sammanfattningsvis är läget för jämställdheten i landet allvarligt i en rad centrala frågor, som ekonomi, hälsa, personlig säkerhet och juridik. Svenska kvinnor drabbas av bristande jämställdhet under hela sina liv – från vaggan till graven.

Vi som undertecknar artikeln uppmanar därför riksdag och regering att tillsätta en kriskommission som granskar hur Sverige lever upp till regeringens jämställdhetsmål, samt undersöker möjligheten att lägga till ett sjunde delmål: hur kvinnors ställning i rättssystemet kan stärkas.

Jämställdhetsfrågan förtjänar att placeras högt på den inrikespolitiska agendan detta valår. Läs hela debattartikeln

Comments


bottom of page