top of page
Sök

Lagen om byte av juridiskt kön - sviker kvinnorna

Uppdaterat: 26 maj


De omfattande protesterna från kvinnoorganisationerna har inte stoppat den nya lagen. Inte heller den oro som uttrycks av de många kvinnor som de senaste veckorna kommit till insikt: Snart ska en biologisk man kunna byta juridiskt kön efter ett enstaka vårdsamtal.


Att biologiska män ska ges tillträde till kvinnors och flickors trygga rum efter en kort process, har knappt diskuterats av de politiker som förordar den nya lagen. Individens upplevelse ska visserligen underkastas en s.k. prövning av Socialstyrelsen, men prövningen ska ”så långt som möjligt” utgå från ”självbestämmande”.


Trots att lagen om byte av juridiskt kön på ett eller annat sätt berör minst halva befolkningen, så har den version som nu ska beslutas inte gått ut på remiss alls. Att den nya ordningen kan få negativa konsekvenser för inte minst kvinnor och flickor har viftats bort under hela den tid beredningen ägt rum. Det kan inte kallas för något annat än ett svek.


Ingen risk- eller konsekvensanalys har gjorts av vad det innebär att män som på kort tid vill byta kön sedan får tillgång till kvinnors offentliga rum som omklädningsrum, vårdinrättningar, kvinnojourer, tjejgym och så vidare.


Biologiska aspekter ej utredda

Ingen utredning har heller gjorts om hur rent biologiska frågor ska hanteras. Ska exempelvis män som enbart bytt det juridiska könet få delta i kvinnoidrott och ska de omfattas av kvinnosjukvård?


I praktiken ska den sökande berätta om sin identitet för vården som sedan bekräftar upplevelsen genom ett intyg. Förslaget reflekterar en helt ny syn på kön och innebär en avsevärd förändring jämfört med idag när en könsdysforidiagnos krävs.


I det förslag som förväntas röstas igenom står skrivet att den som bytt juridiskt kön ska kunna använda åberopa diskriminering för att försöka få tillgång till det motsatta könets omklädningsrum och motsvarande verkar även gälla för exempelvis kvinnojourer.


Friskvårdsföretagen respektive Svenska spahotell har vittnat om hur män redan idag försöker begära tillträde till kvinnors omklädningsrum på deras anläggningar.


Nekades tillträde till kvinnogym

Det finns också några svenska fall som har rönt uppmärksamhet på detta tema. En man med kvinnlig identitet anmälde till DO att han nekats tillträde till ett kvinnogym där hans före detta flickvän var anställd.


På Södersjukhuset stämde en man arbetsgivaren då han inte fick tillgång till de kvinnliga kollegornas omklädningsrum. Kvinnorna var obekväma men han ville tvinga sig in i omklädningsrummet i alla fall. Han hade dock inte bytt juridiskt kön och ärendet slutade med förlikning


Det minsta kvinnor och flickor ska kunna begära är att deras intressen värdesätts lika högt som mäns och pojkars till grund för lagstiftning som påverkar dem och att diskrimineringsgrunden kön inte ska kunna användas emot dem. Läs hela debattartikeln i Västerbottens-Kuriren

Comments


bottom of page