top of page
Sök

Landsbygdens kvinnor förtjänar bättre

Uppdaterat: 17 juni 2022


Kvinnorna på landsbygden – i hjärtlandet – har glömts bort av den feministiska regeringen. Under Socialdemokraternas styre har fokus istället varit på att kvotera föräldraförsäkringen, debattera gratis mensskydd, ge statligt bidrag för köp av elcykel, skapa mer myndighetsbyråkrati för företag och lägga miljardprojekt på höghastighetståg. Detta medan verklighetens kvinnor efterfrågar trygghet, vård och reformer för att kunna få livspusslet att gå ihop. Kvinnorna är helt avgörande för att vi ska ha ett levande och livskraftigt Sverige.


Det måste vara tillåtet att välja på vilket sätt man som förälder vill prioritera sitt liv utifrån sina egna förutsättningar, önskemål och perioder i livet. Frihet och möjlighet att som småbarnsförälder kunna kombinera föräldraskap och arbete är dock helt beroende av hur föräldraförsäkringen utformas.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet säger därför nej till kvotering och vill att föräldrar fritt ska kunna överlåta föräldradagar till varandra och andra närstående samt att föräldradagarna fritt ska kunna utnyttjas som dubbeldagar.


Många företag drivs av kvinnor

En tredjedel av alla företag på landsbygden drivs av kvinnor, många av dessa utgörs av mindre tjänsteföretag. Dessa står ofta för serviceutbudet på landsbygden – och är en mycket viktig del för en livskraftig landsbygd och för den lokala samhällsgemenskapen.


För att ge förutsättningar till företagsetablering och utveckling är de beroende av fungerande bredband, bättre vägnät, post- och pakethantering, sjukvård, statlig och kommunal service av olika slag samt skola. Detta påverkar i sin tur människors vilja att bosätta sig och bo kvar på landsbygden.


Kvinnliga entreprenörer syns framförallt i välfärdssektorn. Trots det fastnar diskussionerna kring vinster i välfärden och förbud mot dessa.

Företagarna stressas också av nya tidskrävande pålagor som dyker upp med jämna mellanrum, där beskattning och myndighetsbyråkrati försämrar företagsklimatet. Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill därför sänka avgifter för företagen, minska regelkrånglet samt stärka infrastr


ukturen på landsbygden. Jämlik vård i hela landet är en kritisk fråga för att landsbygden och det lokala näringslivet ska fungera. Du måste kunna räkna med att få den vård du har rätt i, oavsett vart i landet du bor. För att kvinnor ska kunna förvärvsarbeta måste kvinnosjukvården, förlossnings- och mödravården prioriteras. Smärta, obehag, psykiskt- och fysiskt lidande – det är vardag för många kvinnor runt om i landet. Fler kvinnor än män är sjukskrivna och det gäller både kort- och långtidssjukskrivning.

Förstatliga vården

Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill förstatliga sjukvård


en, inrätta ett forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar samt införa en BB-garanti med längre garanterad vårdtid. Vi vill även öka tillgång till digitala barnmorskor för att stärka närvaron oavsett vart man bor i landet.


Kvinnorna är i allra högsta grad en allt viktigare del av de gröna näringarna i Sverige och är en kraft att räkna med när det handlar om att kunna gå tillbaka till en högre s


jälvförsörjningsgrad. Något som är livsnödvändigt i tider av kris. Andelen kvinnor som arbetar i jordbruket ökar och är nu uppe på drygt 42 procent enligt Jordbruksverket.


Även skogsbruket är en central del av en levande landsbygd och är det näst vanligaste yrket bland de kvinnliga företagarna numera. Precis som jordbruket så tyngs skogsnäringen av myndighetsbyråkrati, bristande vägstandard och kraftiga kostnadsökningar för drivmedel.


Kristdemokratiska kvinnoförbundet vill se en minskad myndighetsbyråkrati, konkurrenskraftiga regler och skatter, att fler kommuner och regioner upphandlar svensk mat till skolor, äldreboenden och sjukhus samt ett statligt ansvar att hålla och öka beredskapslager för insatsvaror.


Sverige behöver prioritera sin landsbygd. Kvinnor och familjer på landsbygden ska ha möjlighet att leva och förverkliga sina drömmar. Läs mer i Land lantbrukComments


bottom of page