top of page
Sök

M och L:s duckande är ett svek mot kvinnorna


Sverige är ett föregångsland när det gäller jämställdhet, men den nya lagen om enklare byte av juridiskt kön riskerar att vända allt på ända. Förslaget som ifrågasätts starkt av flera kvinnoorganisationer smygs just nu fram i riksdagen. Det är ett stort svek mot kvinnor och flickor.


Om endast några veckor kommer riksdagen rösta om en ny könstillhörighetslag. Liberalerna och Moderaterna har nu lagt fram ett omarbetat förslag till socialutskottet och väljer därmed att runda regeringen.


Det är chockerande att ett land som Sverige, som på en rad sätt arbetat för att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter är på väg att ta steg i denna riktning. I klartext kan vi inom kort få en lag där en biologisk man efter bara ett vårdsamtal ska kunna göra entré kvinnors och flickors trygga rum.


Bytet av juridiskt kön ska kunna göras snabbt utan krav på en diagnos och ingen vikt ska längre läggas vid hur länge du ska ha önskat tillhöra ett annat kön än det du fötts med.


Behov av fredade zoner

Att kvinnor och flickor har behov av fredade zoner kan tyckas självklart. Att det framöver mycket väl kan dyka upp män i utrymmen som damtoaletter, omklädningsrum, i utpekade kvinnoaktiviteter eller inom kvinnoidrotten är något som inte alls har analyserats.


Det är allvarligt att man skyndar fram med en lag som inte beretts tillräckligt men som kan få dessa negativa konsekvenser där kvinnor puttas bort från sina skyddade zoner. Kvinnor som till och med i vissa fall kan ha tidigare erfarenheter av övergrepp och våld.


Skälet till lagändringen: att nuvarande utredningar kring könsdysfori tar för lång tid ska ställas mot olika risker och praktiska problem och vi anser att djupare kunskap om konsekvenserna för olika jämställdhetsfrågor saknas.


Kvinnosjukvården har länge varit eftersatt och vi saknar en analys av hur ändringen kommer påverka sjukvården. Ska exempelvis män som enbart bytt det juridiska könet också omfattas av sjukvård och hälsovård som riktas till kvinnor? Vilka kallas och hur ska provresultat analyseras?


Frågan om korrekt könsstatistik har också tappats bort.


Hur ska vi i framtiden kunna analysera samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, våldtäkter och tillgång till kvinnosjukvård om M:s och L:s förslag går igenom?

Det som förvånar mest är den stora frånvaron av både utspel och debatt från dessa två partier, de sista skälvande veckorna innan detta framhastade förslag ska klubbas.


Dessa som även kallar sig borgerliga och liberala feminister.


Comments


bottom of page