top of page
Sök

Regeringens stöd till gömda kvinnor räcker inte


I dagsläget lever över 14 000 kvinnor i Sverige med skyddade personuppgifter. I många fall handlar det om kvinnor och barn som tvingats flytta på grund av våld och hot från en närstående, man eller pappa. Jämställdhetsmyndighetens nya rapport om kvinnor som lever gömda, pekar på mycket grova brister i skyddet av våldsutsatta kvinnor. Det skakar om att läsa rapporten. Att vi inte kommit längre när det handlar om att skydda kvinnor och barn som utsatts för våld och hot är en skam för Sverige, skriver Sarah Kullgren, förbundsordförande.

I studien framgår att få kvinnor får ett tillräckligt stöd och att i stort sett alla de som intervjuats har fått sin identitet röjd av myndigheter. De som lever gömda begränsas på en rad sätt från att leva ett fullgott liv.


Många av de totalt 86 kvinnor som intervjuats lider av skador från våldet, där en stor majoritet också utvecklat posttraumatiskt stressyndrom utöver den påverkan som det fysiska våldet har gett.

Det betyder att få klarar av ett heltidsjobb. Utöver detta så försvåras både ekonomi, boende och barnens skolgång men också kontakter med sjukvården av att de lever med skyddad identitet.

Många av barnen tvingas också till fortsatt kontakt med sin pappa trots att de har skyddade personuppgifter.

Kristdemokratiska kvinnoförbundet har gång på gång krävt kvinnors rätt att kunna få leva ett liv utan våld och förtryck. Regeringens arbete för att åtgärda alla bristerna i stödet till kvinnorna och deras barn går tyvärr alldeles för långsamt.


Vi menar att samarbetet mellan myndigheter måste förbättras, fördjupas och att handläggningen blir effektivare. Det kan inte få gå till så som några av de gömda kvinnor som tidigare berättat att socialtjänsten informerar pappan om vart barnen befinner sig samtidigt som polismyndigheten utreder dödshot från exmannen.

Skärp straffen

Straffsatserna ska skärpas för de som bryter mot besöksförbudet, genom att den som överskrider detta får fotboja eller på annat sätt får sin frihet inskränkt. Hotade kvinnor ska ges tillgång till både trygghetspaket och larm. Och vi anser att fotboja alltid ska sättas på den som utövar dödshot mot sin partner. Det är den som blir slagen och hotad som ska ha rätt till sitt hem, inte den som slår. Vi vill även se en nationell stöd- och samordningscentral för kvinnor som lever under hot eller har skyddad identitet.


Samhället måste också skydda barnen. De 86 kvinnor som djupintervjuades i den nya rapporten hade tillsammans 128 barn som också de lever gömda. En förälder som utreds eller dömts för olaga hot eller våld mot sin partner ska förlora sin umgängesrätt och ska nekas information om barnet.

Lever i skräck

De kvinnor som lever gömda i Sverige idag lever som i ett fängelse. Ingen ska behöva leva i skräcken av att utsättas för våld – denna mardröm måste upphöra.


Det är hög tid för en ny jämställdhetspolitik som sätter brottsoffret i centrum. Sveriges feministiska regering lyser med sin frånvaro i denna fråga. Kvinnorna i vårt land förtjänar bättre.
Comments


bottom of page