top of page
Sök

Risken för skador under förlossning för hög

Uppdaterat: 27 sep. 2023


Sverige är förskonat från höga tal av mödradödlighet. Däremot är det lång väg kvar för att minska skador hos födande kvinnor, där mer än hälften av de fall som anmäls till IVO har kunnat undvikas.


Trots att vi bor i ett land med en avancerad mödrahälsovård samt förlossningsvård så finns mycket kvar att förbättra när det handlar om att göra förlossningarna säkrare och minimera skaderiskerna.

En fördjupad studie av anmälningar till IVO mellan 2018-2021 visar att hälften av förlossningsskadorna och hälften av dödsfallen bland barnen skulle ha kunnat förhindras. Enligt granskningen så var stress och platsbrist återkommande orsaker till att saker gått fel under en förlossning.


Det är allvarliga uppgifter och pekar mot att omfattande insatser krävs för att komma till rätta med det vårdunderskott som drabbar dessa kvinnor och barn.


De flesta får bristningar

Bristningar är också fortfarande ett stort problem. Omkring 80 procent av alla förstföderskor drabbas av åtminstone den mildare formen och även om nationell statistik saknas så visar lokala uppföljningar att uppåt 20 000 kvinnor (20 procent) får en grad två-bristning, där musklerna i mellangården omfattas.


Flera regioner har nu börjat arbeta mer riktat med både utbildningar kring skador och hur man bäst vårdar dessa. I december 2022 gav Socialstyrelsen ett första kunskapsstöd kring hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och den första tiden efter med information om hur man kan arbeta förebyggande vid risker för bristningar och hur kontroll och eftervård kan förbättras.

Stödet är dock endast en ledstång att hålla i, här finns inga medicinska rekommendationer om hur risken för skador ska undvikas under själva förlossningen.

Vi är positiva till att stödet efter förlossningen stärkts men vill se att frågan om att minska risken för skador på både mamma och barn prioriteras.


Nya riktlinjer i december

Ett viktigt steg kommer vara de första nationella riktlinjerna för förlossningsvården som ska presenteras i december. Då kommer även förslag för att stärka kompetensförsörjningen av barnmorskor att presenteras.


I samband med att RFSU nu uppmärksammar mödradödligheten runt om i världen så kan vi tyvärr konstatera att det är en lång väg att gå innan svensk förlossningsvård kan betraktas som tillräckligt säker, skadefri, tillgänglig och jämlik. Läs hela debattartikeln i Barometern

Comments


bottom of page