top of page
Sök

Ska Sverige elektrifieras på bekostnad av kvinnor och barns liv?

Uppdaterat: 21 juni 2023


För att mobiltelefonen, datorn och elbilen ska fungera så krävs mineraler. Många av dessa mineraler kommer från gerillakontrollerade gruvor i DR Kongo och har utvunnits olagligt. Gruvarbetarna är ofta barn som jobbar under slavliknande förhållanden och våldtäkt mot kvinnor används som vapen för att ta kontroll över gruvdriften. Vi kan inte annat än ställa oss frågan - är det på detta sätt som vi ska elektrifiera Sverige, på bekostnad av kvinnor och barns liv?


Demokratiska Republiken Kongo är ett av världens rikaste länder, men med en av världens fattigaste befolkningar. De östra delarna är hem tillhar rik tillgång på eftertraktade mineraler som tenn, guld, volfram, kobolt och tantal. Råmaterialet används i våra mobiltelefoner, laptops, elbilar och smycken.

Kontrollen över naturtillgångarna är en av flera drivkrafter bakom den blodiga konflikt som pågått sedan 1996. Gruvområdena har blivit en grogrund för sexuellt våld.

När kvinnorna blir våldtagna blir de stigmatiserade och utstötta från sina byar och familjer. Deras enda sätt att överleva är att lämna byn. När byarna är tömda kan våldsutövarna omringa området och gräva fram mineraler, ett arbete som ofta utförs av barn och ungdomar under slavliknande arbetsförhållanden.

I dag är internationella kvinnodagen och vi ställer oss frågan – ska vi elektrifiera Sverige och utveckla batteriverksamhet utan att beakta kvinnor och bebisars liv i DR Kongo?


Vi Kristdemokrater vill se fler åtgärder både från regeringen, men också civilsamhället:

  • Åtgärder mot sexuella övergrepp och könsrelaterat våld i konfliktsituationer måste integreras i internationella humanitära insatser.

  • Sida har en viktig uppgift att säkerställa att det finns finansiering till verksamheter för att hjälpa kvinnor som utsatts för grova våldtäkter i konfliktzoner. Detta arbete vidare bör utvecklas inom ramen för regeringens reformarbete av biståndet.

  • Arbetet med att motverka handel med konfliktmineraler bör prioriteras inom ramen för PGU (Politik för global utveckling).

  • EU-förordningen om användning av metaller i konfliktområden måste inkludera kobolt, en viktig komponent i litiumbatterier. Vi uppmanar regeringen att agera för att EU inkluderar även kobolt i de reglerade mineralerna.

  • Afrikanska länders befolkningar måste få del av vinsten från utvinningen. Det är oacceptabelt att vinsten går faller i händerna på rebellgrupper, medan stora delar av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

DR Kongo går till val i december 2023. Just nu kommer rapporter om övergrepp och förspillda människoliv nästan dagligen. Fortsätter oroligheterna, så riskerar följden bli att valet skjuts fram och den politiska viljan i landet att förändra blir oförändrad.


Sverige behöver ta ansvar och agera för att den nödvändiga gröna omställningen inte sker på bekostnad av kvinnors och barns liv och hälsa.


Comments


bottom of page