top of page
Sök

Sluta omyndigförklara familjer

Uppdaterat: 25 maj 2022


Att låsa inne och kvotera föräldraförsäkringen är en paradgren för den feministiska regeringen. Men en riktig jämställdhet borde tillåta friheten att göra egna livsval. Trots att åtta av tio väljare säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen går de flesta partierna i motsatt riktning.


Kvoteringsivrarna menar att en helt individualiserad föräldraförsäkring är den enda vägen för jämställdhet i familjen och på arbetsmarknaden. Men vi vet att alla familjer ser olika ut.


Sveriges familjer vill ha mer frihet och flexibilitet för att själva kombinera familj- och arbetsliv. Barns behov skiljer sig åt och alla familjer har inte samma önskemål om hur de vill lägga upp sin föräldraledighet och gör därför inte samma prioriteringar.


Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar dessa olika familjer och deras livspussel.

Det skapar stress och oro, vilket leder till ökade sjukskrivningar. Kristdemokraterna säger nej till tvångskvotering, och vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel så att den passar fler familjer.


Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till andra närstående samt använda dubbeldagarna fritt.


Uppskattat av ensamstående

En reform som skulle uppskattas av många ensamstående och ombildade familjer eftersom dagar också kan överlåtas till en närstående som inte nödvändigtvis bor i samma hushåll. Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitiskt framsteg som vi bör värna. Utan den skulle många kvinnor känt sig tvingade att ta säga upp sig från jobbet för att kunna ta hand om barnet den första tiden. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt för föräldrar att kunna kombinera arbete och familj. En viktig förutsättning för att föräldrar ska kunna och vilja förvärvsarbeta är att de kan lita på att deras barn mår bra, är trygga och utvecklas. Personaltäthet, gruppstorlek och olika barnomsorgsformer måste vara av god kvalitet och finnas tillgängligt i hela landet.


Maxtak i förskolan

Vi vill därför se ett familjedaghemslyft, fler förskolelärare och barnskötare, maxtak för antal barn i småbarnsgrupper och barn per personal samt att förskolans kvalitet och miljö förbättras genom bland annat utökat krav på gårdarnas storlek.


Jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor är att sluta omyndigförklara kvinnor och familjer, skriver Sarah Kullgren, förbundsordförande och Aase Jönsson samt Paula Bon, ordförande respektive vice ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Skåne. Läs mer i debattartikeln i Skånska dagbladet

Comments


bottom of page