top of page
Sök

Snabbt juridiskt könsbyte hotar jämställdheten

Uppdaterat: 27 sep. 2023


Vi förvånas över utspelet där företrädare för M och L vill möjliggöra byte av juridiskt kön utan att man har diagnostiserats med könsdysfori. Frågan har sedan länge lyfts fram av transrörelsen som viktig för personer som lider av könsdysfori, där somliga får vänta i åratal på ett könsbyte även i passet.


Det man missat är dock en djupare analys av vad denna förändring skulle betyda inte minst för kvinnors fri- och rättigheter.


Frågan om att det ska bli enklare att byta sitt juridiska kön kan tyckas enkel. Men det saknas en ordentlig konsekvensanalys där man tittar på vad ett enklare könsbyte betyder i praktiken. Fördelar för den enskilde måste vägas mot risker och vi anser att djupare kunskap om dagens jämställdhetskamp saknas.


Risker som behöver utredas är frågor som vad som händer om en person som identifierar sig själv som kvinna får tillgång till kvinnors offentliga rum som omklädningsrum, fängelseavdelningar, vårdinrättningar, kvinnojourer, tjejgym och så vidare.


Viktigt med trygga rum

Det är redan i dag känt att kvinnor upplever ett behov av att få tillgång till trygga rum där könen inte blandas. Dessa frågor måste vägas mot behovet av att korta och förenkla juridiska processer.


Det behöver också finnas en analys av hur rent biologiska frågor ska hanteras framöver. Ska exempelvis män som enbart bytt det juridiska könet få delta i kvinnoidrott och ska de även omfattas av kvinnosjukvård?


Vad händer med statistiken?

Frågan om korrekt könsstatistik har också tappats bort. Hur ska vi i framtiden kunna identifiera samhällsproblem som specifikt drabbar kvinnor om det blir som M och L vill?


Om vi inte har svar på detta när ett lagförslag går igenom så riskerar vi att rasera det som kvinnor i århundraden kämpat för när det handlar om trygghet och rättigheter.


Comments


bottom of page