top of page
Sök

Starka familjer kan häva den negativa spiralen


I en orolig tid där kriminella gäng rekryterar unga pojkar på rad, skolresultaten sjunker och fler unga mår dåligt är familjens betydelse större än någonsin. Utvecklingen de senaste åren har nått en nivå vi aldrig trodde vi skulle befinna oss i, där 1000 unga varje år lockas in i kriminella gäng. Bristande integration är en förklaring men familjens roll behöver också stärkas och stöttas upp.

Många familjer lider idag av stress och press för att få sin tillvaro att fungera. Jobb, skola, hus och hem ska balanseras med både egna och barnens behov.

När de vuxna inte orkar svara upp mot samhällets krav eller har förmågan att ge allt det som ett barn behöver, så får det effekter som i sin tur påverkar hela samhället.

Det är viktigt att ge Sveriges familjer stöd så att kraften finns där för att orka stötta sina barn när det gäller både skolgång och mående liksom att svara mot behovet av stabilitet, kärlek och omsorg.

KD-kvinnor och Kristdemokraterna vill därför ha en flexibel föräldraförsäkring och förenkla familjepusslet genom att alla kommuner ska kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid för de föräldrar som behöver det under kvällar, helger och nätter.


Vi vill även skydda föräldrarnas SGI från dagens ett till tre år och ta bort begränsningen av antalet dubbeldagar när föräldrar vill vara lediga från arbetet samtidigt.


I familjer med unga som agerar normbrytande är det viktigt att föräldrar som behöver det får hjälp.

Alla föräldrar med barn som möter ohälsa eller har problematiskt beteende ska därför erbjudas samtal med kommunens familjestödjande verksamhet och fler vuxna ska få stöd i sitt föräldraskap.


Särskilda undervisningsgrupper

I slutet av november tog regeringen ett beslut om att satsa på särskilda undervisningsgrupper med speciallärare för de elever som behöver extra hjälp. För att även vården ska kunna ge rätt stöd till barn med NPF så vill Kristdemokraterna införa skärpta regler för vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin.


Ett annat viktigt område i partiets nya politik är att stärka svenskundervisningen för invandrarbarn redan det första skolåret liksom under förskoletiden då språket är avgörande för övrig inlärning.


Trygga familjer som mår bra ger trygga barn. Om vårt land ska kunna häva de senaste årens negativa utveckling så behöver familjen sättas i första rummet. Läs hela debattartikeln i Barometern

bottom of page