top of page
Sök

Stoppa våldet mot funktionshindrade kvinnor

Uppdaterat: 25 maj 2022


Kvinnor med olika funktionsvariationer är en utsatt grupp det talas lite om trots att de drabbas i oroväckande hög grad av våld och sexuellt utnyttjande. I studier framgår att hälften av kvinnorna med funktionshinder utsatts för hot, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Männen som agerat på ett oönskat sätt är inte sällan bekanta.


Vad det gäller män med funktionsvariationer är forskningen mycket sparsam och det går inte med säkerhet säga hur våldet eller utvecklingen ser ut.

När det gäller förövarna så har det handlat om släktingar, arbetskamrater, grannar eller helt okända män. De är ofta beroende av andra i sitt dagliga liv vad gäller vård, stöd och service för att vardagen ska fungera. Något som personliga assistenter, hemtjänst, ledsagare, färdtjänstchaufförer eller andra personer står för.


Är extra sårbara

Personer som saknar fysiska möjligheter att skydda sig mot övergrepp är sårbara, liksom personer som saknar kunskap om eller möjligheter att uttrycka sina rättigheter eller berätta att de utsatts för våld. Kristdemokratiska kvinnoförbundet ser ett behov av att tillgängliggöra information till denna målgrupp på kommunernas webbplatser och hos polisen.

Vi vill också att kunskap, metodutveckling och upptäckten av våld mot kvinnor med olika funktionsvarianter inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvården förbättras. Undertecknare är Margreth Johansson och Maud Ärlebrant, ordförande, respektive vice ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Kalmar län.Comments


bottom of page