top of page
Sök

Sverige borde gå med i NatoRysslands invasion av Ukraina påverkar hela grunden för Sveriges säkerhetspolitik. Att Sverige beslutat att stötta Ukraina med krigsmateriel, humanitära och ekonomiska resurser är viktigt, men vi behöver också omvärdera vår egen säkerhetsstrategi.

Det skriver förbundsordförande Sarah Kullgren tillsammans med Josefin Malmqvist (M), Sofia Jarl (C) och Cecilia Elving (L) i Dagens industri. Ryssland har ställt ett ultimatum att Nato inte får utvidgas österut, vilket inte bara påverkar Ukraina utan även hela grunden för Sveriges och Finlands säkerhetspolitik. Den europeiska säkerhetsordningen och folkrätten baseras på att stater har rätt till självbestämmande, inte att stormakter ska bestämma över deras huvuden.


Sveriges säkerhetspolitik baseras uttryckligen på förhoppningen om att vi ska få stöd utifrån för att hantera en väpnad konflikt, men vi saknar ett löfte från andra stater att komma. Den enda organisation som har en sådan förmåga är Nato, och det är av den anledningen som en majoritet i riksdagen röstat för en Nato-option.

Kan ej förlita oss på stöd

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har det blivit smärtsamt tydligt att varken Ukraina eller Sverige som partnerländer kan förlita sig på ett militärt stöd från försvarsalliansen. Politik måste omprövas efter omständigheter och att utnyttja svensk handlingsfrihet är inte farligt, vilket försvarsminister Hultqvist (S) försökt göra gällande. De socialdemokratiska statsråden vägrar gå riksdagens vilja till mötes och uttala att Sverige förbehåller sig rätten att söka sig till Nato, detta trots att omvärldsläget blivit sämre och den ryska aggressionen fortsätter. I den Sifo-undersökning som genomfördes innan invasionen svarade 66 procent av de tillfrågade att de var för en sådan Nato-option medan endast 14 procent var emot. Vi kvinnoförbund som är för ett Nato-medlemskap är starkt kritiska till Socialdemokraternas, men också till S-kvinnors agerande gällande svensk säkerhetspolitik.


S-kvinnor har varit en ledande röst för att Sverige ska rusta ned vårt försvar och hålla oss borta från Nato.

Därtill har de också verkat för att Sverige ska ansluta sig till FN:s så kallade ”Kärnvapenförbud”, vilket inte kommer bidra till att få Ryssland att nedrusta, men däremot riskerar att alienera Sverige från våra partners i Nato.

Drabbar kvinnor och barn hårt

Krig och konflikter drabbar kvinnor och barn i avsevärt högre utsträckning. Sexuellt våld har använts systematiskt som ett vapen i krig för att skapa oreda, demoralisera och splittra samhällen och har därför uppmärksammats i FN:s resolutioner 1325 och 1820.

Om man är osäker på vad S-kvinnors säkerhetspolitik skulle leda till i förlängningen kan man ringa till kvinnorna i Ukraina och fråga om de hade föredragit upp- eller nedrustning de senaste åren? Man kan även fråga sig själv om ökat inflytande från Ryssland – ett av världens mest patriarkala länder – tjänar jämställdhetsarbetet?


Sveriges säkerhetspolitik behöver en motröst till S-kvinnors nedrustningspolitik och Socialdemokraternas beröringsskräck med Nato. Om inte nu, när är det tillfälle att stå upp för enskilda staters suveränitet, människors frihet och, inte minst, kvinnors rätt till frihet och säkerhet?

Comments


bottom of page