top of page
Sök

Sverige vinner på kvinnors företagande

Uppdaterat: 24 apr. 2023


Av Sveriges cirka 500 000 företagare är endast var fjärde kvinna. Av EU:s 27 länder är det tre som har ett sämre resultat. Att regeringen tar denna fråga på allvar är avgörande för att få till en förändring. Oavsett var i landet som undersökningen görs så hamnar resultatet på samma siffra: av de som startar företag är närmare 70 procent män, vilket också betyder att de offentliga medel som går till att stötta företagande i första hand ges till män.


Det är siffror som vi inte kan slå oss till ro med.


Fler förebilder viktigt

Företagandet brukar beskrivas som något som ”smittar”, och med en situation där män dominerar företagandet så blir de kvinnliga förebilderna färre. Fler goda förebilder på kvinnors företagande behövs därför.

Eftersom majoriteten av kvinnorna startar företag inom servicesektorn och välfärdssektorn så är det också viktigt att underlätta möjligheten att starta och driva företag inom dessa sektorer. Att regeringen nu med näringslivsminister Ebba Busch (KD) i spetsen – väljer att satsa särskilt på att stärka kvinnors entreprenörskap genom att tillsätta en utredning är välkommet.

Idag får endast en halv procent av företag som grundats av kvinnor tillgång till svenska riskkapitalinvesteringar.

Enligt det nordiska riskkapitalbolaget Unconventional Ventures värderas inte kvinnliga bolag lika högt som andra även om de har samma utvecklingskurva eller bevisat sin affärsmodell på samma sätt som män. Att männen tar de flesta investeringsbesluten pekas ut som en orsak.


KD-kvinnor uppskattar att regeringen även reagerat på den mycket snåla tilldelningen av riskkapital till kvinnligt grundade företag och hoppas därför att flera bra förslag kommer ut även inom detta område framöver.


För att öka kvinnors företagande vill vi:

  • Att särskilda resurser avsätts för att stödja och uppmuntra kvinnors företagande på såväl kommunal-, regional som nationell nivå.

  • Att ännu mer görs för att få tjejer att prova ung företagsamhet. Deltagande i detta är ett första steg för många som företagare.

  • Underlätta för att kombinera företagande med föräldraskap genom en flexibel föräldraförsäkring och barnomsorg på obekväm arbetstid.

  • Öka kunskapen hos berörda myndigheter och politiska institutioner om villkoren för företagandet inom välfärdsyrken - där många kvinnor driver företag.

  • Sänka arbetsgivarkostnaderna och skatter för mindre företag i välfärdssektorn.

Slutligen så måste en mer rättvis fördelning av riskkapital till kvinnodrivna bolag komma till stånd så snart som möjligt. Vi föreslår att man tittar på möjligheten att öka kraven på statliga aktörer så att de investerar i fonder som även satsar på företag som leds av kvinnor eller mixade team.

Utan kvinnor tappar näringslivet inte bara viktig kompetens utan även tillväxt och svensk konkurrenskraft. Läs hela debattartikeln i Kungsälvsposten

Comments


bottom of page