top of page
Sök

Trafficking inom EU måste hindras till varje pris

Organiserad brottslighet i form av trafficking är ett omfattande problem, där EU har flest utsatta för människohandel för sexuella ändamål, per capita i världen. Att människohandel ännu förekommer i den omfattningen som sker, är ett misslyckande för hela unionen.

När EU tog fram sin senaste rapport så framgick det att antalet fall fortsätter att öka. Den största gruppen som föll offer för trafficking i EU var medborgare i Rumänien, Frankrike, Italien, Bulgarien. Mer än hälften av fallen rörde sexbrott och närmare 90 procent av offren var flickor eller kvinnor.


För att komma åt detta så behöver den yttre gränsen stärkas och utbytet av information mellan de olika medlemsländerna öka.


Den mer omfattande lag mot människohandel som nyligen klubbades av parlamentet kommer också innebära ett bättre läge för drabbade som nu ska få utökat stöd och hjälp. Till exempel så ska offer som är i behov av internationellt skydd få lämpligt stöd och även kunna omfattas av asylrätt.


Kriminellt att utnyttja

Att det nu ska bli kriminellt att medvetet utnyttja tjänster som tillhandahålls av offer för människohandel är också positivt liksom att det ska bli enklare att avveckla och lagföra kriminella organisationer.


Att fler områden ska räknas med där även tvångsäktenskap, olagliga adoptioner och surrogatmoderskap ska ingå i begreppet människohandel, är ett annat framsteg.


Viktigt med aktuell lagstiftning

EU har en mycket viktig roll i att se till så att skärpningar kring lagstiftning för gränsöverskridande brottslighet ständigt uppdateras och efterföljs.


Här behöver dock EU arbeta hårdare än någonsin i att följa upp så att beslutade lagändringar de facto efterlevs. Det tidigare direktivet från 2011 om att förebygga och bekämpa människohandel och skydda dess offer har uppenbarligen inte stoppat denna farsot, som måste hindras till varje pris. Läs mer Gefle Dagblad

Comments


bottom of page