top of page
Sök

Värderingar inte klyftor är grogrund för gängen
Sverige befinner sig i ett lågintensivt krig. Den upptrappning vi ser nu med ständiga beskjutningar, bomber och bränder vid folks hem är ingen tillfällighet utan är en situation som vuxit fram efter åratal av värdeförskjutningar och flyttande av gränser.

Det finns barn i yngre tonåren som står i kö för att döda och varje år knackar omkring 1 000 unga på dörren för att få gå med i ett kriminellt gäng.

Människors värderingar formas i ett sammanhang. Först i familjen men också när ett barn växer upp genom vänner, bekanta och olika viktiga vuxna i ens närhet.

Värderingarna utmanas Goda värderingar är inget man får gratis. När sådana värderingar inte får stöd i miljön närmast en person kan det snabbt gå utför, speciellt om man är ung och formbar. Nu ser vi att flera fundament i en västerländsk demokrati som Sverige, utmanas av starka krafter. Enligt Brås senaste undersökning så är det så att majoriteten av både fattiga och välbärgade inte begår brott, varför det inte går att förutsäga att en person från svaga socioekonomiska förhållanden kommer att bli kriminell. I rapporten framgår att föräldrarnas uppfostringsförmåga, konflikter i familjen, skolproblem, brottsaktiva kamrater eller individens impulsivitet har en större betydelse.

En handling ska ge en konsekvens och barnens föräldrar och närmaste familj måste vara i fokus. Barn som behöver stöd i skolan måste få det i tidig ålder.

Stöd till föräldrar en nyckel

Därför är det Tidöavtalets satsning på föräldrastödsprogram i hela Sverige en viktig insats. Dessutom ska föräldrar till barn som gripits för brott kallas till samtal med socialtjänsten inom 24 timmar, så att de kan medverka till insatser till stöd för den unga.

Kraven på föräldrar till barn i kriminalitet behöver också öka så att öppna insatser från socialtjänsten ska kunna vidtas även om de ej ger samtycke, enligt regeringens planer. Vårdnadshavare ska kunna bli skadeståndsskyldiga alternativt ta del av andra ekonomiska konsekvenser om de ej vill samarbeta kring sitt barn.

Det är också viktigt att erbjuda barnet goda förebilder och ett socialt sammanhang som ersätter det som gängkriminaliteten lockar med. Detta kan fås genom föreningar, exempelvis genom idrotten.

Därför är det mycket positivt att regeringen med KD:s social- och idrottsminister Jakob Forssmed i spetsen beslutat att permanenta stödet till föreningsidrotten i områden där dessa är svagare får ett tillskott på 100 miljoner kronor om året.


Införandet av ett fritidskort för barn är en annan viktig satsning för att erbjuda sunda alternativ på fritiden


Viktigt med konsekvenser

För den som inte kan och förmår hålla sig inom lagens ramar och begår grova brott i ung ålder ska det finnas tydliga konsekvenser och ett alternativ för SIS-hemmen, som hittills i första hand visat sig öka risken för fortsatta brott. Därför är det mycket välkommet att regeringen nu kommer att införa särskilda ungdomsfängelser.

Det måste bli stopp den situation som innebär att Sverige i dag har cirka 1 200 gängkriminella som är under 18 år och 150 under 15 och att 1 000 unga just nu står på kö in i kriminalitet.

Sveriges familjer har rätt att somna i trygghet. Läs hela debattartikeln i VLT

Comments


bottom of page