top of page

EN RÖST FÖR VERKLIGHETENS KVINNOR

Kristdemokratiska kvinnoförbundet är associerat till Kristdemokraterna. KD-kvinnor bildades 1982 och arbetar för att förbättra kvinnans ställning i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män. Förbundet som även är öppet för män, jobbar aktivt för att engagera och stödja kvinnor till insatser i det politiska arbetet och har cirka 1360 medlemmar.

Var med och jobba

för en kristdemokratisk jämställdhetspolitik!

kdk.jpg
bottom of page