EN RÖST FÖR VERKLIGHETENS KVINNOR

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är kvinnoförbund till Kristdemokraterna. Förbundet bildades 1982 och arbetar för att förbättra kvinnans ställning i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män. Förbundet, som även är öppet för män, jobbar aktivt för att engagera och stödja kvinnor till insatser i det politiska arbetet och har ca 2000 medlemmar.

kdk.jpg

Var med och jobba

för en kristdemokratisk jämställdhetspolitik!

Riksförbundet

Distrikten