Kontakt

Kansliet

Christina Blom Andersson 

Förbundssekreterare

08-723 25 61

christina@kristdemokraterna.se
kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se
 

Box 2373, 103 18  Stockholm

Förbundsstyrelse 2020

Sarah Havneraas
Förbundsordförande 
Sarah.Havneraas@kristdemokraterna.se

Eva Wallin
1:e vice förbundsordförande

Aase Jönsson
2:e vice förbundsordförande

Martina Kyngäs

Malin Stadig Lundgren

Veronica Kerr

Emma Ewaldsson

Rosmari Holmgren

Soheila Fors

Rosalie Keller

Jessica Makris    

Maud Ärlebrandt