Vår politik

 • RAPPORTER

  8 punkter för ett jämställt arbetsliv (2013)

  Kvinnors vård och hälsa (2015)

  I samarbete med Alliansens kvinnoförbund – Moderatkvinnorna, Centerkvinnorna och Liberala Kvinnor – har vi tagit fram åtta punkter som tar ett helhetsgrepp på samhället för att få till stånd ett jämställt arbetsliv.

  Syftet med rapporten är att belysa och uppmärksamma kvinnors vård och hälsa. Vården ska ges på lika villkor men är vården jämställd? Får kvinnor lika vård och behandling i jämförelse med män? Hur ser forskningen ut generellt och i synnerhet när det gäller kvinnors specifika sjukdomar och besvär?

  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet ser att en modern behandling fokuserar på mänskliga resurser och förmågor istället för på utsatthet. Hållbar utveckling, väl inbyggd i samhällssystemet och som beaktar kvinnors och mäns särskilda behov utgör kraftfull prevention. Genom att uppmuntra tid för barnen och jämställdhet i hemmet bygger vi ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle, även för nästkommande generationer. Även forskning på äldre missbrukande kvinnor behöver uppmuntras.

  Varför finns det så få kvinnor på maktpositioner i samhällstoppen? Tre fjärdedelar av de så kallade toppjobben innehas i dag av män. Skillnaderna är dock stora mellan olika samhällsområden. I näringslivet finns det bara 5 procent kvinnliga toppchefer medan könsfördelningen på inflytelserika poster i politiken, i stort sett, är jämställd. Vad krävs egentligen för att nå en maktposition och vad är orsaken till skillnaden mellan riksdagens jämställdhetssuccé och näringslivets ojämna könsstruktur? Vad måste förändras om vi vill förverkliga målet om att kvinnor ska inneha lika mycket makt som män i samhället?