top of page

Vår politik

testbildwebb3.png

VI ARBETAR FÖR JÄMSTÄLLDHET PÅ RIKTIGT

Samhället har kommit långt inom flera områden när det handlar om jämställdhet men fortfarande finns stora brister. Vårt förbund går rakt på de problem som kvinnor möter i sina dagliga liv och fokuserar på lösningarna.

Istället för verkningslösa idéer som kvotering och överförmynderi så väljer vi att titta på hur vi ska få ner de höga sjukskrivningstalen bland kvinnor och hur vi får en bättre kvinnosjukvård. Men också hur vi stoppar våldet mot kvinnor och tar ett krafttag mot hedersförtrycket.

Att kvinnor ska känna trygghet i livets alla skeden, från BB till efter pensionen. Kvinnors arbetsvillkor, ekonomi och företagande behöver också stärkas liksom friheten samt möjligheten att kombinera karriär och familjeliv.

Alltför många kvinnor lever fortfarande i en situation där rättigheter och friheter inte respekteras. Därför arbetar vi även för ökad jämställdhet för våra medsystrar internationellt..

 

Jämställdhet är inte enbart en angelägenhet för kvinnor eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Ett jämställt samhälle skapar trygghet, tillit och sammanhållning och kommer alla till gagn. Det är värt att kämpa för, alltid.

På sidorna nedan kan du läsa vad vi vill förbättra och förändra för Sveriges kvinnor:

Läs mer om vad vi vill här:
 

Kristdemokratisk feminism

Lär dig om  hur Kristdemokraterna
ser på feminism.

Handlingsprogram

Läs vårt nya program för jämställdhet.

bottom of page