top of page

Acerca de

Undersida webb demokrati1.png

Ideologi och demokrati

Jämställdhet är ytterst fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Det goda samhället ska värna kvinnors och mäns lika rättigheter, friheter och ansvar.

Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar och villkor för att kunna utveckla sin fulla potential. 


Det är en viktig uppgift att undanröja traditionella föreställningar, fördomar, strukturer och juridiska hinder som försvårar och förhindrar jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta gäller familjeliv, arbetsliv och samhällslivet i övrigt. Det handlar inte bara om lagstiftning utan även om opinionsbildning och attitydförändringar.

Demokrati är grunden i arbetet för mänskliga fri- och rättigheter och varje person räknas och har rätt att delta och påverka samhället. Ingen ska hållas tillbaka, kränkas eller förtryckas i vårt samhälle och kvinnors och mäns lika rättigheter, friheter och ansvar ska värnas.

Fler kvinnor behöver vara med och påverka i beslutande församlingar för att Sverige ska bli jämställt. Fler
kvinnor behövs också inom näringslivet och inom andra sammanhang där viktiga beslut fattas. Vi anser att kvotering är fel väg att gå för att uppnå detta, eftersom ingen person enbart kan reduceras till att enbart vara ett kön.

Varje människa har ett unikt värde som behöver tas på större allvar. Könet får inte bli ett hinder. 
 

 

bottom of page