top of page

Acerca de

Undersida webb-företag3.png

Kvinnors företagande

Trots att Sverige har en stor andel kvinnor som yrkesarbetar, så är kvinnor underrepresenterade bland företagare. Antalet kvinnliga företagare har dessutom börjat sjunka sedan några år tillbaka. Kvinnor vittnar om att hindren för att starta företag upplevs vara för stora. 

Fler kvinnliga företagare 

Var fjärde företagare är en kvinna vilket ur ett europeiskt perspektiv är en låg siffra. Enligt kvinnors vittnesmål så är det främst otryggheten att vara företagare jämfört med anställd, som är det största hindret för kvinnors företagande.

Kvinnor vårdar sjuka barn och tar ut sin föräldraledighet i större utsträckning och är därför mer beroende av att trygghetssystemen fungerar, vilket inte minst hämmar under småbarnsåren. För att kvinnor ska ha möjlighet eller vilja starta företag behöver flera åtgärder vidtas. Trygghetssystem behöver förbättras och föräldraförsäkringen bli mer flexibel.  

 

En överväldigande majoritet av de företag som kvinnor driver är inom service och personliga tjänster. Här finns tt stort behov av bättre villkoren och företagsklimat  för framförallt för småföretagare. 

Kvinnliga entreprenörer syns framförallt i välfärdssektorn. Trots det fastnar diskussionerna kring vinster i välfärden och förbud mot dessa. Företag behöver göra vinst och vi kan inte acceptera ett vinstförbud i välfärdssektorn. Det skulle avsevärt försämra kvinnors möjlighet att starta eget och förbättra och utveckla företag inom välfärdssektorn. Det är viktigt att slå vakt om valfrihet i välfärden för att skapa förutsättningar för ett
jämställt Sverige.

För att kunna öka antalet kvinnor på ledande poster behöver även förutsättningarna längs vägen finnas.
Inom näringslivet krävs många gånger att man har erfarenhet av att driva företag, av att vara entreprenör eller/och att ha ledaregenskaper. Med fler kvinnor som företagare ökar rekryteringsbasen till bolagsstyrelser.  

KD-kvinnor arbetar för:

 • Att underlätta för både kvinnor och män att kombinera företagande och föräldraskap genom att förenkla försäkringsvillkoren för egenföretagare genom en översyn av SGI-reglerna, 

 • att underlätta nyföretagande genom att utöka rätten till tjänstledighet för att starta företag från dagens 6
  månader till 12 månader,

 • även näringsidkare som verkar i andra bolagsformer ska ges samma avdragsmöjligheter
  för friskvård som gäller i aktiebolag, 

 • att en översyn av reglerna för karens och sjuklön görs för att öka enhetlighet mellan olika företagsformer,

 • att utveckla möjligheten till RUT-avdrag,

 • att förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel
  och sänkta avgifter för företagen.

bottom of page