top of page
Sök

Nya könsbyteslagen hotar kvinnors rättigheter


Om några veckor ska biologiska män och kvinnor kunna byta juridiskt kön efter enbart ett samtal med vården. Snabbspåret stöds just nu av alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. De som sviks om lagförslaget går igenom är Sveriges kvinnor och flickor.


Den 17 april så läggs förslaget om en ny könsbyteslagstiftning fram till riksdagen. Dagens system där man behöver en könsdysforidiagnos för att kunna ändra sitt juridiska kön ska nu tas bort.

Åldersgränsen ska sänkas till 16 år och läkarna får inte längre fästa vikt vid hur länge en person har haft sin upplevelse.

Det handlar om ett rekordsnabbt hanterande av en ny lag som kan få negativa konsekvenser inom flera områden och där kvinnor och flickor drar det kortaste strået.

Saknas konsekvensanalys

Ingen risk- eller konsekvensanalys har gjorts av vad det innebär att män som på kort tid vill byta kön sedan får tillgång till kvinnors offentliga rum som omklädningsrum, vårdinrättningar, kvinnojourer, tjejgym och så vidare.


Det saknas också en utredning av hur rent biologiska frågor ska hanteras. Ska exempelvis män som enbart bytt det juridiska könet få delta i kvinnoidrott och omfattas av kvinnosjukvård? Även frågan om könsstatistik har tappats bort.

Samtidigt som klockan tickar mot tiden för omröstningen i riksdagen så lyser den politiska debatten med sin frånvaro.

Moderaterna och Liberalerna har gång på gång valt att tacka nej till att debattera sitt eget lagförslag.


Om man är villig att ta beslut som riskerar att påverka halva befolkningen på ett negativt sätt så borde man också stå upp för sitt val. Att som nu riva ned det som kvinnor kämpat för genom så många år för att blidka en röststark minoritet är ett stort svek. Läs hela debattartikeln i Barometern

Comments


bottom of page