top of page
Sök

S ser familjen som en otidsenlig kvinnofälla


Samhällsutvecklingen visar att fokus borde ligga på mer tid för barnen, ett uppvärderat föräldraskap, större frihet för familjen och fler förebyggande insatser. Till skillnad från Socialdemokraterna ser vi inte familjepolitiken som ett medel för andra politiska mål. Familjen har ett eget värde för oss.


Fler föräldrar känner allt större stress över att få ihop livspusslet, där konsekvensen av ett bristande föräldraskap kan leda till att barnet i stället väljer kriminalitet eller utanförskap.

Därför måste ordentliga reformer till:

  • Kvoteringen inom föräldraförsäkringen ska bort. I stället bör den byggas ut och dagarna ska kunna tas ut som del av ersättning för att sprida ut den över flera år.

  • Kommunernas familjestödjande verksamhet behöver utökas så att fler kan få stöd i sitt föräldraskap. Vi vill även införa maxtaxa för familjerådgivning.

  • Mångfalden i barnomsorgen behöver öka genom att värna valfriheten och etableringsfriheten och erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

  • Barn som brister i svenska språket ska kunna gå i särskilda språkförskolor. Vårdgarantin inom BUP ska skärpas och stödet till barn med NPF-diagnoser stärkas.


Höjda avgifter för maxtaxan kommer att stärka den viktiga barnomsorgen. Ekonomiskt svaga familjer kan kompenseras genom att utöka barndelen i bostadsbidraget.


Medan Annika Strandhäll (S) ser familjen som en otidsenlig kvinnofälla och integrationskatastrof, så tror vi att fokus på familjens roll är nyckeln till samhällsbygget.

Comments


bottom of page