top of page
Sök

Stäm i bäcken och förbjud slöja på mindre skolbarn

Uppdaterat: 11 jan. 2023


Sedan i september har vi kunnat följa den revolution som startats av modiga kvinnor i Iran som fått nog av moralpolisens grova våld och landets förtryck, där islam används som täckmantel för att den teokratiska regimen ska få behålla sin makt.


Hittills har närmare 500 personer dött i protesterna, hundratals har dömts till fängelse, och dödsstraff hotar personer som gripits efter demonstrationerna.


22-åriga Mahsa Aminis död i samband med den iranska moralpolisens gripande blev startskottet. Att hennes slöja inte följde regimens klädkod för kvinnor fick polisen att misshandla henne så grovt att hon avled.

Debatteras ofta

Även här i Sverige är slöjans vara eller icke vara en fråga som ofta debatteras. Då och då tas plagget i försvar av personer som menar att den egentligen inte är mer än ett plagg som alla andra. Men slöjan är inte vilket plagg som helst. Så länge olika religiösa plagg bärs frivilligt och inte är påtvingade måste de kunna bäras utan att ifrågasättas. Däremot kan vi aldrig acceptera att kvinnor och barn under hot om våld eller andra påtryckningar måste rätta sig efter olika religiösa krav. För precis som i Iran förekommer det i Sverige att både kvinnor och barn tvingas anpassa sig efter olika idéer som bottnar i religionen.


Övervakar överträdelser

Liksom i länder i andra delar av världen med utbredd hederskultur sker även här övervakning och rapportering om överträdelser av olika religiösa normer. På vissa orter förekommer även självutnämnda moralpoliser som angriper kvinnor på gatan, som de inte anser följer islamiska regler.


Till skillnad från vänstersympatisörer har KD-kvinnor under många år arbetat hårt för att hedersförtryck både ska kriminaliseras och motas bort från vårt samhälle. Minsta tecken på att kvinnor i Sverige förtrycks i religionens namn måste tas på största allvar.


Vi är därför glada över att den nya regeringen vill genomföra flera kraftfulla åtgärder mot hedersvåldet. I överenskommelsen mellan M, KD, L och SD framgår bland annat att:


• Kontrollerande beteende ska kriminaliseras, liksom oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg.

• Stämpling och försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa ska förbjudas.

• Äktenskap mellan kusiner blir otillåtet.

• Lagen om vård av unga (LVU) ska användas oftare för att skydda barn från att utsättas för hedersrelaterat förtryck.

• Skolans och elevhälsans roll för att motverka hedersrelaterat förtryck ska synliggöras.

• Stöd och information till utsatta ska öka.


Detta är ett välbehövligt paket för att motverka religiöst förtryck, men vi menar att man behöver gå ännu längre. Redan i ung ålder vet vi att barn i Sverige kläs i plagg som de knappast har valt av egen fri vilja i varje enskilt fall.


Flickor ska inte behöva ansvara för andras sexualitet eller upplevda heder. Sådana tankemönster går stick i stäv med de värderingar som svenska skolor ska lära ut.

Vi kommer därför att verka för att slöjor inte ska tillåtas på förskolor och i lågstadiet. Barn måste få vara barn och inte begränsas av religiöst påbjuden klädsel. Det är också hög tid att förbjuda könsuppdelad undervisning i skolan, av samma skäl.


För alla kvinnor och barns skull, här som i resten av världen behöver vi stämma i bäcken.


Comments


bottom of page