top of page
Sök

Stoppa umgänge vid risk för våld


I början av året hittades en 8-årig pojke död i en lägenhet där han bodde under ett tilldömt umgänge med pappan. Mamman som hade ensam vårdnad hade upprepade gånger överklagat vistelsen men förlorat i domstolen. Detta kan inte få fortsätta.


KD-kvinnor har länge krävt att frågan om risk för våld tas på största allvar i vårdnadsmål.


För trots att FN:s barnkonvention säger att lagstiftning om umgänge med en förälder ska präglas av ett tydligt barnrättsperspektiv, och att barnets bästa ska stå i centrum, så fortsätter domstolar att döma på andra grunder.


De senaste åren har flera steg tagits åt rätt håll, lagstiftningen har skärpts till och betonar numera vikten av att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.


Ny brottskategori

Det nya brottet: barnfridsbrott innebär att det numera är straffbart att låta barn bevittna brott i nära relation. Barnet får en roll som målsägande och har rätt till målsägandebiträde och även skadestånd.


Detta är viktiga framsteg men det räcker inte.


För i praktiken tar både domstolar och socialtjänsten beslut om fortsatt kontakt för barn som bevittnat våld eller som levt i en hotfull situation med föräldern som förövare.

Fortfarande kan en förälder som har utövat våld mot den andra föräldern få vårdnaden eller till gemensamma barn.

Det är heller inte uteslutet med umgängesrätt trots att föräldern har kontaktförbud mot den andra vuxna parten.


Vi kräver att:

• Föräldrar som dömts för våld eller övergrepp mot en annan förälder inte ska dömas till gemensam vårdnad eller umgängesrätt efter separation.


• Umgängesrätt inte utdöms om föräldern har kontaktförbud mot den andra vuxna parten.


• Domstolen och socialtjänsten alltid gör en riskbedömning innan beslut om vårdnad och umgänge tas.


I fallet med den 8-åriga pojke som nyligen misstänks ha dödats av sin pappa konstaterade domstolen att pappan inte kan sätta barnets behov före mannens konflikt med mamman. Men han får trots detta umgängesrätt. Och nu är pojken död.


Samhället har åter misslyckats med den viktigaste uppgiften - att skydda barnen.


En ny skarpare lagstiftning behöver snarast tas fram och socialtjänsten måste se till att i alla lägen välja barnets bästa i sina beslut. Läs hela debattartikeln i Sydsvenska dagbladet


Comments


bottom of page