top of page
Sök

Tuffare åtgärder krävs mot övergrepp via nätet

Uppdaterat: 17 feb. 2023


Allt fler unga tjejer hotas och tvingas till sexuella handlingar på nätet och andelen som skickar avklädda bilder eller filmer på sig själva via nätet ökar. Den sexuella exploatering som pågår där unga upplever sig pressade att utföra dessa handlingar, måste upphöra.


Frågan om att tjejer avkrävs på lättklädda bilder eller tvingas att utföra olika sexuella handlingar via nätet har varit i fokus i debatten under drygt tio år.


Trots det så växer problematiken. När Stiftelsen allmänna barnahuset gjorde en uppföljning 2020-21 kring unga, sex och internet med elever i årskurs tre i gymnasiet så hade situationen förvärrats.


En större andel ungdomar än vid förra studien 2014 hade skickat avklädda bilder eller filmer på sig själva via nätet och fler unga som haft sex via nätet hade känt sig pressade eller tvingade. Det hade också skett en markant ökning av självskadebeteende.


Mer utsatta för sexuella övergrepp

Flickor var betydligt mer utsatta för sexuella övergrepp än pojkar och av de som sålt sex hade hälften kontaktats via nätet.


Att lagarna kring barn som utnyttjats för sexuell posering eller handling eller som kontaktas för köp av sexuella tjänster har skärpts, är bra men mer måste göras.


Unga tillbringar en stor del av sin lediga tid på olika sociala forum och få vuxna har insyn i vad som utspelas där.

Skydd mot spridning

Dagens IT-skydd som ska hindra innehav och spridande av pornografiskt material på unga behöver skärpas och straffen behöver höjas. Det är också viktigt att föräldrarna får mer kunskap.


KD-kvinnor vill att:

  • Straffet för utnyttjande av barn för sexuell posering och kontakt med barn i sexuellt syfte alltid ska ge minst fängelse i ett år. Idag är lägsta straffet böter.

  • Straffet för barnpornografibrott ska ge minst fängelse som påföljd. Idag kan brottet om det är ringa ge som lägst böter.

  • Internetleverantörerna inför starkare skydd mot sexuellt material på barn på nätet.

  • Mer pengar avsätts till polisen och rättsväsendets arbete med att dokumentera, förebygga, spåra och lagföra sexuella övergrepp mot barn på nätet.

  • Föräldrar ska erbjudas föräldrautbildning om grooming och sexuella övergrepp i nätbaserade miljöer.

Det är hög tid att agera med ännu större kraft. Det som sker på nätet är sedan länge en del av de unga tjejers verklighet. De förtjänar en bättre framtid.

Comments


bottom of page