top of page
Sök

Vi kan aldrig acceptera hederskulturen

Uppdaterat: 24 apr. 2023Sverige ska vara ett land som skyddar människor mot hederskultur, inte ett där den kan spridas ännu mer. Det meningslösa våldet måste upphöra och de ansvariga måste ställas till svars.


Det är som att det finns två Sverige. Ett där medborgarna åtnjuter omfattande rättigheter och friheter och där jämställdhet och egenmakt är naturligt. Och ett där hundratusentals kvinnor och flickor underkastas en helt annan verklighet, med hot, våld och förtryck. Hederskulturen är en skam som måste motarbetas på alla plan. Vi kan aldrig acceptera att parallella system uppstår där helt andra normer råder än i övriga samhället. Sveriges barn och kvinnor förtjänar bättre än så.


Samtidigt så blir förtrycket i Iran, blir förtrycket allt hårdare. Modiga kvinnor går ut på gatorna och kastar sina slöjor. De har fått nog av mullornas och moralpolisens skräckvälde.

Viktigt stå upp för Iranska folket

Sverige behöver göra allt i sin makt för att stödja det iranska folkets frihetskamp. Vårt EU-ordförandeskap är en viktig plattform för detta arbete. Det meningslösa våldet måste upphöra och de ansvariga måste ställas till svars.

Vare sig det sker i Sverige eller utomlands så måste hedersrelaterat våld och förtryck bekämpas med full kraft.

Regeringen skjuter nu till 50 miljoner kronor i permanent stöd till det förebyggande arbetet. Varje år ska också 20 miljoner avsättas till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden. Genom att fler kvinnor och flickor deltar i sociala nätverk och utbyter erfarenheter kommer fler röster höras.


Utöver detta skjuter regeringen även till pengar till Sveriges kommuner och regioner för att stötta de som utsätts och arbeta förebyggande.

Hederskulturen tar sig många uttryck: frihetsberövande, bortgifte, könsstympning, trakasserier, våld, krav på särskild klädsel, utomrättsliga rättegångar och ytterst mord.

För att hantera detta måste vi arbeta på alla fronter. Utöver riktade satsningar behöver lagstiftningen skärpas. Straffen för hedersförtryck, äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa måste skärpas.

Kontroller ska kriminaliseras

Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att kriminalisera oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Preskriptionstiden för hedersrelaterade brott mot barn ska förlängas. Äktenskap mellan kusiner, ofta en grund för hederskrav på barn och ungdomar, ska inte vara tillåtet. Skolans och elevhälsans roll för att motverka hedersrelaterat förtryck ska förtydligas.


Att det finns människor omkring oss som inte får möjlighet att åtnjuta den jämställdhet, frihet och de rättigheter som vi andra tar för givna är djupt orättvist och skadar ytterst hela vårt samhälle.


Sverige ska vara ett land som skyddar människor mot hederskultur, inte ett där den kan spridas ännu mer.


Comments


bottom of page