top of page
Sök

Skandalen med bortförda barn måste stoppas


Över 1000 barn och unga vuxna har förts ut ur Sverige eller blivit olovligt kvarhållna i annat land de senaste åren. Många bortföranden sker i en hederspräglad kontext, men också i samband med att föräldrarna tvistar om vårdnaden. Det är en skandal som pågår här och nu och som måste stoppas.


En undersökning av Uppdrag granskning visar inte några tecken på att problematiken mattats av. Hittills i år har 50 barn förts bort från Sverige och många kommuner tycks stå handfallna.


Redan i februari kom en rapport om att den nya lagen om utreseförbud som skulle försvåra bortförandet av barn och unga ut ur landet, fallerat. En granskning av SVT visade att ett fåtal, 54 personer, hade fått utreseförbud sedan den infördes i juli 2020 medan så många som 447 barn-och unga fördes ut under samma period.


Av dem som socialtjänsterna har velat skydda har dessutom endast hälften fått utreseförbud beviljat av förvaltningsdomstolen.


Nya lagen räcker inte till

Att den nya lagen inte täcker upp alla skäl för att föras bort har också varit tydligt och klart under ett par år. Det kan finnas risker för att ett barn förs utomlands av andra skäl än att de ska gifta sig, eller ingå liknande förbindelse eller könsstympas.


Det är därför positivt att en ny bredare lagstiftning som tar med fler skäl till bortförande är på gång. Men det kommer inte att räcka. Dels så behöver kommunernas socialtjänst bättre kunskap för att larma förvaltningsdomstolarna som utfärdar förbuden, i tid.


När Jämo studerat hur socialtjänsten agerat så framgår att hela 88 procent av de barn som fördes bort, sedan tidigare var kända av myndigheterna men att riskerna hade underskattats eller missats helt i en hel del av fallen. Att förvaltningsdomstolarna underlåter att döma ut utreseförbud skapar också avsevärda problem för möjligheten att skydda utsatta barn och unga.


Nu vill vi se tydliga åtgärder:

  • Den nya bredare lagstiftningen om utreseförbud måste komma på plats. Förra regeringens förslag om att skärpa lagstiftningen för att utöka förbudet till att även gälla bland annat uppfostringsresor täcker inte upp alla risker.

  • Utbilda landets förvaltningsdomstolar i hedersvåld och i tecken på risker för att barn och unga förs ut ur Sverige mot sin vilja.

  • Redan innan beslut av domstol måste en signal gå till polisens efterlysningsregister så att stoppet även kan ske innan ett pass återkallats och så att barn med utländska pass kan hindras.

  • Utbilda socialtjänsten i riskfaktorer för bortförande och upprätta en handlingsplan för lämpliga åtgärder.

  • Inför ett nationellt kompetensteam mot tvångs- och barnäktenskap som arbetar med myndigheter på hemmaplan och polis i det berörda landet dit barnet tagits på samma sätt som i Storbritannien, där man kan dömas till upp mot sju års fängelse om ett barn inte återförs i tid.


Comments


bottom of page